PAWW

Per 1 augustus 2022 is de verplicht van de PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) in werking getreden. 

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. Sociale partners spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd kon worden in de PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot de oorspronkelijke duur. De aanvullingsregeling is vastgelegd in de verzamel-cao PAWW, en de uitvoering van dit private initiatief is neergelegd bij de Stichting PAWW (SPAWW).

Als je werkloos wordt en recht hebt op WW is het belangrijk dat jij jezelf aanmeld bij SPAWW, dit MOET jij zelf doen. 
Lees hier nog veel meer over PAWW.